English Tiếng Việt
  1. Chọn sản phẩm
  2. Thông tin
  3. Tham gia
So sánh các sản phẩm Tiết kiệm có kỳ hạn phù hợp nhu cầu của bạn

Bạn muốn gửi bao nhiêu tiền?

VND

Bạn muốn gửi bao nhiêu tháng?

Năm Tháng

Hình thức tiết kiệmNgân hàng Tiền gửi tối thiểu (VND) Kỳ hạn Lãi suất
(% trên năm)
Tổng số tiền nhận được trong kì hạn (VND) Tham gia
Tiết kiệm Phát lộc

Ngân hàng Đông ÁTiết kiệm Phát lộc

5.000.000

1 tháng

4,4 %

50.183.333

Tham gia >> Xem thêm
 Tiết Kiệm Lĩnh Lãi Định Kỳ

Ngân hàng Vietcombank Tiết Kiệm Lĩnh Lãi Định Kỳ

30.000.000

1 tháng

4,3 %

50.179.167

Tham gia >> Xem thêm
Tiết kiệm có kỳ hạn VND

Ngân hàng VietcombankTiết kiệm có kỳ hạn VND

200.000

1 tháng

4,3 %

50.179.167

Tham gia >> Xem thêm
Tiết kiệm truyền thống

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân Tiết kiệm truyền thống

1.000.000

1 tháng

5,3 %

50.220.833

Tham gia >> Xem thêm
Tiền Gửi Tiết Kiệm Có Kỳ Hạn Bằng VND

Ngân hàng ACBTiền Gửi Tiết Kiệm Có Kỳ Hạn Bằng VND

1.000.000

1 tháng

4,6 %

50.191.667

Tham gia >> Xem thêm
Tiết kiệm – Bảo hiểm Lộc Bảo Toàn

Ngân hàng ACBTiết kiệm – Bảo hiểm Lộc Bảo Toàn

20.000.000

1 tháng

4,6 %

50.191.667

Tham gia >> Xem thêm
Tiết kiệm Đại Lộc

Ngân hàng ACBTiết kiệm Đại Lộc

5.000.000

1 tháng

4,6 %

50.191.667

Tham gia >> Xem thêm
Tiết kiệm thường trả lãi cuối kỳ

Ngân hàng VP BankTiết kiệm thường trả lãi cuối kỳ

00

1 tháng

5,2 %

50.216.667

Tham gia >> Xem thêm

Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn là gì?

Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn là tiền gửi mà người gửi tiền chỉ có thể rút tiền sau một kỳ hạn gửi tiền nhất định theo tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm.

Đặc điểm của sản phẩm

  • Lãi suất cố định trong suốt thời gian gửi.
  • Tiền lãi được tính hàng ngày và trả định kỳ hàng tháng, quí, năm theo yêu cầu cụ thể của từng sản phẩm.
  • Phương thức trả lãi: Trả lãi trước, trả lãi sau và trả lãi định kỳ Khi đáo hạn, nếu khách hàng không đến lĩnh, ngân hàng sẽ chủ động nhập lãi vào gốc và quay vòng thêm một kỳ hạn như kỳ hạn ban đầu của chính sản phẩm và áp dụng mức lãi suất qui định tại thời điểm quay vòng (không áp dụng với hình thức trả lãi trước)

Lợi ích của sản phẩm

  • Đa dạng về kỳ hạn, đa dạng về loại tiền gửi và linh hoạt nhất
  • Được hưởng lãi suất tiền gửi tiết kiệm
  • Được bảo hiêm tiền gửi
  • Có thể sử dụng số dư trên tài khoản tiền gửi tiết kiệm để thế chấp, cầm cố vay vốn tại các tổ chức tín dụng

Nếu bạn không cần số tiền, đang định gửi tiết kiệm trong thời gian dài thì nên gửi có kỳ hạn (3 tháng, 6 tháng, 1 năm ...) vì lãi suất cao. Còn nếu bạn chỉ muốn gửi tiết kiệm ngay bây giờ rồi khi cần tiền sau đó muốn rút lúc nào cũng được thì nên gửi không kỳ hạn nhưng lãi suất sẽ thấp hơn vì tính theo số ngày gửi thực tế. Bởi vì nếu bạn rút ra trước thời hạn đáo hạn thì chỉ được hưởng lãi suất không kì hạn mà thôi.

 

Vui lòng chia sẻ ý kiến của bạn