English Tiếng Việt
  1. Lựa chọn
  2. Thông tin
  3. Tham gia
So sánh các sản phẩm Cho vay ngắn hạn phù hợp nhu cầu của bạn

Số tiền cho vay

VND

Thời gian cho vay

Năm

Hoàn toàn miễn phí, cập nhật trực tuyến và kết nối với các ngân hàng.

Để có kết quả so sánh hơn 1000 sản phẩm vay từ các ngân hàng:

  • Hãy nhập số tiền vay và thời hạn vay mà bạn mong muốn.
  • Chọn cho bạn kết quả phù hợp nhất ở bên dưới
Ngân hàng Tiền cho vay tối đa
(VND)
Thời gian cho vay Lãi suất
(% trên năm)
Tiền phải trả hàng tháng (VND) Tham gia

Ngân hàng Đông ÁVay Sản Xuất Kinh Doanh

1.000.000.000

1 Năm

Vui lòng nhấp vào nút tham gia để liên hệ với chúng tôi

Tham gia >> Xem thêm

Hạn mức tín dụng ngắn hạn

Ngân hàng có thể cho doanh nghiệp vay để mua nguyên vật liệu phục vụ sản xuất và/hoặc buôn bán. Khoản vay được trả theo khung thời gian cụ thể. 

Lợi ích

  • Thời hạn cho vay linh hoạt, từ 1 đến 12 tháng.
  • Lãi suất cố định cho từng thời điểm giải ngân.
  • Thanh toán lãi hàng tháng.
  • Hoàn trả khoản vay một lần vào thời điểm đáo hạn.

Vui lòng chia sẻ ý kiến của bạn