English Tiếng Việt
  1. Lựa chọn
  2. Thông tin
  3. Tham gia
So sánh các sản phẩm Vay kinh doanh cá nhân phù hợp nhu cầu của bạn

Số tiền cho vay

VND

Thời gian cho vay

Năm

Hoàn toàn miễn phí, cập nhật trực tuyến và kết nối với các ngân hàng.

Để có kết quả so sánh hơn 1000 sản phẩm vay từ các ngân hàng:

  • Hãy nhập số tiền vay và thời hạn vay mà bạn mong muốn.
  • Chọn cho bạn kết quả phù hợp nhất ở bên dưới
Ngân hàng Tiền cho vay tối đa
(VND)
Thời gian cho vay Lãi suất
(% trên năm)
Tiền phải trả hàng tháng (VND) Tham gia

Ngân hàng VietcombankVay kinh doanh cá nhân - Kinh Doanh Tài Lộc

2.000.000.000

1 Năm

Vui lòng nhấp vào nút tham gia để liên hệ với chúng tôi

Tham gia >> Xem thêm

Muốn khởi sự kinh doanh? Bạn có kế hoạch kinh doanh khả thi nhưng bạn lại phải gặp vấn đề về vốn?

Cho vay kinh doanh sẽ hỗ trợ kế hoạch của bạn, giúp bạn có thể tìm đến nguồn vốn một cách nhanh chóng. Với sự hỗ trợ vốn hay đầu tư để nâng cao kinh doanh của bạn, còn có thể mở rộng và nâng cao được năng lực cạnh tranh

 

Vui lòng chia sẻ ý kiến của bạn