English Tiếng Việt

Lộc xuân ACB

Xuân 2017 với những ai mong chờ một khởi đầu mới “Toàn Niên Vạn Phúc”, hãy bắt đầu bằng tiết kiệm đầu năm tại ACB.Theo đó, khách hàng cá nhân đến giao dịch có mức tiền gửi tiết kiệm và kỳ hạn đáp ứng được điều kiện của chương trình sẽ nhận ngay quà tặng.


Nội dung chương trình

Tài khoản áp dụng:

 

Tiết kiệm truyền thống kỳ hạn từ 1 tháng trở lên

Tiết kiệm Đại Lộc

Tiết kiệm 20 tháng (áp dụng tại khu vực TP.HCM, Hà Nội & Hải Phòng)

Tiết kiệm Lộc Bảo Toàn

 

Lãi suất: Áp dụng theo lãi suất hiện hành

 

Kỳ hạn/ mức gửi được nhận quà tặng ngay

 

Kỳ hạn

Mức gửi tối thiểu

Loại quà tặng

1T

500,000,000

Bộ hộp thủy tinh Lock & Lock

2T đến 5T

200,000,000

Từ 6T trở lên

100,000,000

 

Căn cứ vào mức gửi kỳ hạn gửi tương ứng khách hàng nhận được 01 món quà/ ngày giao dịch

Quy định chung

Căn cứ vào số tiền gửi cụ thể bằng VND theo mức gửi nhất định (quy định tại điều 8), khách hàng sẽ nhận được quà tặng ngay/Được nhận tiền mặt tương đương lãi suất công thêm.

 

Khách hàng có thể mở nhiều Thẻ tiết kiệm (gọi tắt là TTK). Tuy nhiên, không áp dụng nguyên tắc cộng dồn mức gửi trên các TTK có cùng chủ sở hữu để đủ mức gửi tối thiểu nhận quà tặng

 

Khách hàng không được rút trước hạn trong vòng 30 ngày kể từ ngày gửi tiền.

 

Khách hàng không được tham gia các chương trình khuyến mại khác đang triển khai.

 

Ngoài ra Khách hàng gửi tiền tại ACB được nhận thêm 01 xấp bao lì xì

 

Đặc biệt: Với mức gửi cao hơn Khách hàng được lựa chọn nhận quà tặng chương trình Lộc Xuân ACB (*) hoặc nhận tiền mặt tương ứng lãi suất cộng thêm như sau:

 

Kỳ hạn gửi

Mức gửi

Tiền mặt tương đương lãi suất cộng thêm

TK 1T, 2T, 3T hoặc TK 20T/1T, 2T, TK Lộc Bảo Toàn 3T

Từ 600 triệu trở lên

0.20%/năm

TK 20T/4T, 5T

Từ 200 triệu trở lên

0.10%/năm

 

(*) Khách hàng đã nhận quà tặng ngay thì không được nhận tiền mặt tương đương lãi suất tặng thêm


Xem chi tiết tại :http://acb.com.vn/