English Tiếng Việt
  1. Lựa chọn
  2. Thông tin
  3. Tham gia
Hãy chọn loại bảo hiểm tốt nhất cho bạn
Bảo Hiểm Quyền lợi Tiện Ích Phí Tỷ lệ sinh lời
Tham gia
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện

Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam) Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện

Mọi công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống làm việc tại Việt Nam từ 1-65 tuổi. Đối với chương trình bảo hiểm đặc biệt chỉ nhận tới 60 tuổi

Phạm vi A: Chết do ốm đau bệnh tật, thai sản

Phạm vi B: Chết và thương tật thân thể do tai nạn

Phạm vi C: Ốm đau, bệnh tật, thai sản phải nằm viện hoặc phẫu thuật

Phạm vi A: chỉ có hiệu lực bảo hiểm sau 30 ngày kể từ ngày đóng phí bảo hiểm đầy đủ

Phạm vi B: có hiệu lực bảo hiểm sau khi người được bảo hiểm đóng phí bảo hiểm đầy đủ

Phạm vi C: Trường hợp ốm đau bệnh tật: bảo hiểm chỉ có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày người được bảo hiểm đóng phí bảo hiểm đầy đủ. Trường hợp sẩy thai, nạo thai theo chỉ định của bác sĩ, mổ u nang buồng trứng, điều trị thai sản: bảo hiểm chỉ có hiệu lực sau 90 ngày kể từ ngày người được bảo hiểm đóng phí bảo hiểm. Trường hợp sinh đẻ bảo hiểm chỉ có hiệu lực sau 270 ngày kể từ ngày người được bảo hiểm đóng phí bảo hiểm

-

-

Tham gia >> Xem thêm

Vui lòng chia sẻ ý kiến của bạn