English Tiếng Việt
  1. Lựa chọn
  2. Thông tin
  3. Tham gia
So sánh các sản phẩm Tiết kiệm ngoại tệ phù hợp nhu cầu của bạn

Bạn muốn gửi bao nhiêu tiền?

USD

Bạn muốn gửi bao nhiêu tháng?

Năm Tháng

Hình thức tiết kiệmChọn tiền tệ

Loại tiền tệ:
Ngân hàng Tiền gửi tối thiểu
(USD)
Kỳ hạn Lãi suất
(% trên năm)
Tổng số tiền nhận được trong kì hạn (USD) Tham gia

Ngân hàng Đông ÁTiết kiệm có kỳ hạn ngoại tệ

50

1 năm

Vui lòng nhấp vào nút tham gia để liên hệ với chúng tôi

Tham gia >> Xem thêm

Giới thiệu về tiền gửi tiết kiệm ngoại tệ

Bản chất của tiền gửi tiết kiệm là một khoản đầu tư ngày hôm nay để có được một khoản tiền lớn hơn trong tương lai (bao gồm phần gốc là số tiền gửi ban đầu và khoản tiền lãi). Bạn có thể lựa chọn gửi có kỳ hạn hoặc không có kỳ hạn.

Khi nào bạn nên gửi tiết kiệm?

Khi bạn có tiền nhàn rỗi (USD, EUR, GBP, AUD, CAD, JPY, SGD, HKD). Chẳng hạn, bạn có một khoản tiền không đủ để đầu tư kinh doanh, bạn cũng không mạo hiểm mua chứng khoán, đây là lúc thích hợp để bạn gửi tiết kiệm. 

Giá trị lợi ích khi gửi bằng ngoại tệ

Cơ sở để tính lãi là 360 ngày, lãi được tính trên số ngày gửi tiền thực tế.  Xét về lợi nhuận thì tiền đồng thường cao hơn, tuy nhiên, nếu xét về giá trị lâu dài, thì chọn ngoại tệ lại là lựa chọn tốt hơn cho bạn.

Tiện ích của sản phẩm

      - Cầm cố sổ tiết kiệm để: Vay vốn, đảm bảo mở thẻ tín dụng hay bảo lãnh cho người thứ ba vay vốn.
      - Dùng để xác nhận khả năng tài chính cho bạn hoặc thân nhân đi du lịch, học tập, … ở nước ngoài.
      - Là cơ sở để được xét cấp hạn mức thấu chi.
      - Có thể rút vốn trước hạn.
      - Vào ngày gửi tiền hoặc trước ngày đến hạn, bạn có thể yêu cầu ngân hàng chuyển sang kỳ hạn mới khác với kỳ hạn gửi ban đầu.
      - Được chuyển quyền sở hữu khi sổ tiết kiệm chưa đến hạn thanh toán để bảo toàn lãi.

Vui lòng chia sẻ ý kiến của bạn