English Tiếng Việt
 1. Lựa chọn
 2. Thông tin
 3. Tham gia
So sánh các sản phẩm Cho thuê tài chính phù hợp nhu cầu của bạn

Số tiền cho vay

VND

Thời gian cho vay

Năm

Hoàn toàn miễn phí, cập nhật trực tuyến và kết nối với các ngân hàng.

Để có kết quả so sánh hơn 1000 sản phẩm vay từ các ngân hàng:

 • Hãy nhập số tiền vay và thời hạn vay mà bạn mong muốn.
 • Chọn cho bạn kết quả phù hợp nhất ở bên dưới
Ngân hàng Tiền cho vay tối đa
(VND)
Thời gian cho vay Lãi suất
(% trên năm)
Tiền phải trả hàng tháng (VND) Tham gia

Dịch vụ cho thuê tài chính

Ngoài những hình thức cho vay, tài trợ vốn thông thường, doanh nghiệp còn có thể được hỗ trợ vốn thông qua dịch vụ cho thuê tài chính. Dịch vụ này được cung cấp bởi công ty hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực cho thuê tài chính: Công ty cho thuê tài chính Ngân hàng.

Dịch vụ cho thuê tài chính là hình thức tài trợ tín dụng cho doanh nghiệp thông qua việc cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển và các động sản khác. Doanh nghiệp được sử dụng tài sản và thanh toán dần tiền thuê trong suốt thời gian đã được thỏa thuận trong hợp đồng thuê.

 Lợi ích

 • Nhanh chóng tiếp cận nguồn vốn đổi mới máy móc thiết bị;
 • Thủ tục đơn giản và yêu cầu về tín dụng thấp hơn nhiều so với đi vay thông thường;
 • Không cần bảo lãnh hay thế chấp;
 • Cải thiện dòng tiền và khả năng chi trả của doanh nghiệp;
 • Được các chuyên gia giàu kinh nghiệm tư vấn phương án thuê tài chính thích hợp nhất;
 • Kết thúc thời hạn thuê, có thể được chuyển quyền sở hữu hoặc mua lại tài sản thuê.

Vui lòng chia sẻ ý kiến của bạn