English Tiếng Việt
  1. Lựa chọn
  2. Thông tin
  3. Tham gia
So sánh các sản phẩm Vay du học phù hợp nhu cầu của bạn

Số tiền cho vay

VND

Thời gian cho vay

Năm

Hoàn toàn miễn phí, cập nhật trực tuyến và kết nối với các ngân hàng.

Để có kết quả so sánh hơn 1000 sản phẩm vay từ các ngân hàng:

  • Hãy nhập số tiền vay và thời hạn vay mà bạn mong muốn.
  • Chọn cho bạn kết quả phù hợp nhất ở bên dưới
Ngân hàng Tiền cho vay tối đa
(VND)
Thời gian cho vay Lãi suất
(% trên năm)
Tiền phải trả hàng tháng (VND) Tham gia

Ngân hàng ACBDịch Vụ Hỗ Trợ Tài Chính Du Học

10.000.000.000

1 Năm

Vui lòng nhấp vào nút tham gia để liên hệ với chúng tôi

Tham gia >> Xem thêm

Ngân hàng VP BankVay Hỗ Trợ Tài Chính Du Học

2.000.000.000

1 Năm

Vui lòng nhấp vào nút tham gia để liên hệ với chúng tôi

Tham gia >> Xem thêm

Ngân hàng SacombankVay du học

2.000.000.000

1 Năm

Vui lòng nhấp vào nút tham gia để liên hệ với chúng tôi

Tham gia >> Xem thêm

Du học là một cách tuyệt vời để mở rộng nghiệm học tập cùng với nâng cao nhận thức văn hóa và sự chịu đựng của bản thân. Học ở nước ngoài sẽ giúp bạn phát triển sự hiểu biết sâu sắc hơn về thế giới, và sẽ đóng góp vào sự nghiệp tiếp cận thị trường, cũng như sự phát triển cá nhân.

Tuy nhiên, đi du học là khá tốn kém. Vì thế mà nhiều sinh viên đấu tranh để nhận được tài trợ tài chính du học. Học bổng và trợ cấp là có, nhưng chúng mang tính cạnh tranh rất cao và hiếm khi trang trải hết tất cả các chi phí của bạn. Nhưng một khoản vay có thể bao gồm hết tổng chi phí cho bạn, theo quyết định của nhà trường, trừ đi bất kỳ viện trợ khác nhận được. Thậm chí đã nhận được mức học bổng cao nhất, một số sinh viên thấy rằng họ vẫn cần sự giúp đỡ về chi phí.

Nếu bạn đang tìm kiếm một khoản vay cho việc học tập ở nước ngoài, chúng tôi có thể giúp bạn. Cho dù bạn ở đâu - việc tìm kiếm một khoản vay du học không phải là khó khăn và với công cụ so sánh cho vay sinh viên của chúng tôi bạn có thể tìm thấy các khoản vay thích hợp trong vài giây - và nộp đơn trực tuyến ngay sau đó. Đây chỉ là một vài trong số các chi phí cho vay sinh viên quốc tế của bạn sẽ bao gồm:

• Học phí

• Phòng ở

• Sách và công cụ học tập

• Du lịch và di chuyển

• Bảo hiểm sức khỏe

• Chi phí sống khác

Vui lòng chia sẻ ý kiến của bạn