English Tiếng Việt
  1. Lựa chọn
  2. Thông tin
  3. Tham gia
Hãy chọn thẻ tín dụng tốt nhất dành cho bạn
Thông tin thẻ
  • Tên thẻ: Thẻ tín dụng quốc tế ACB Master Card Vàng
  • Ngân hàng: Ngân hàng ACB
  • Lãi suất trên năm: 25.8 %
  • Phí năm: 500.000 VND
Điền thông tin của bạn
  • Thẻ tín dụng là gì?

    • Thẻ tín dụng là một hình thức thay thế cho việc thanh toán trực tiếp. Hình thức thanh toán này được thực hiện dựa trên uy tín. Chủ thẻ không cần phải trả tiền mặt ngay khi mua hàng. Thay vào đó, Ngân hàng sẽ ứng trước tiền cho người bán và Chủ thẻ sẽ thanh toán lại sau cho ngân hàng khoản giao dịch.