English Tiếng Việt
  1. Lựa chọn
  2. Thông tin
  3. Tham gia
So sánh các sản phẩm Vay tiêu dùng phù hợp nhu cầu của bạn

Số tiền cho vay

VND

Thời gian cho vay

Năm

Hoàn toàn miễn phí, cập nhật trực tuyến và kết nối với các ngân hàng.

Để có kết quả so sánh hơn 1000 sản phẩm vay từ các ngân hàng:

  • Hãy nhập số tiền vay và thời hạn vay mà bạn mong muốn.
  • Chọn cho bạn kết quả phù hợp nhất ở bên dưới
Ngân hàng Tiền cho vay tối đa
(VND)
Thời gian cho vay Lãi suất
(% trên năm)
Tiền phải trả hàng tháng (VND) Tham gia

Ngân hàng VP BankTín Chấp Cá Nhân Theo Dư Nợ Thực Tế

300.000.000

1 Năm

Vui lòng nhấp vào nút tham gia để liên hệ với chúng tôi

Tham gia >> Xem thêm

Bạn đang thực sự rất cần vốn để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, tiêu dùng?

Để tạo điều kiện cho các khách hàng có thể thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng của mình, Cho vay tiêu dùng là sản phẩm tín dụng có thể hỗ trợ nguồn tài chính cho các nhu cầu thiết yếu của bạn trong cuộc sống như mua sắm vật dụng gia đình, sửa chữa nhà ở, sửa xe cơ giới, làm kinh tế hộ gia đình, thanh toán học phí, đi du lịch, chữa bệnh, ma chay, cưới hỏi... và các nhu cầu thiết yếu khác.

Người được hưởng tín dụng tiêu dùng không phải thế chấp bất cứ một loại tài sản nào mà chỉ cần chứng minh được thu nhập; Và sẽ phải trả một phần gốc & lãi hàng tháng cho ngân hàng

Hạn mức tín dụng căn cứ vào thu nhập bình quân của người đó và thời hạn của tín dụng tiêu dùng từ 1 năm đến 5 năm

Lãi suất tín dụng được tính theo: dư nợ giảm dần hay dư nợ gốc (tùy theo từng ngân hàng). Tính lãi theo dư nợ gốc là người vay tín dụng sẽ phải trả một khoản tiền lãi cố định từ đầu kì cho đến cuối kì tín dụng. Còn tính theo dư nợ giảm dần là người vay sẽ trả tiền lãi căn cứ vào số dư nợ thực tế trên trong từng kì.

Vui lòng chia sẻ ý kiến của bạn