English Tiếng Việt

Giá vàng ĐVT:tr.đ/lượng

Loại Mua Bán
SJC 35,470 35,510
Nhẫn ép vỉ 35,470 35,500
Nguồn:

Giá vàng ĐVT:tr.đ/lượng

Loại Mua Bán
SJC 35,470 35,510
Nhẫn ép vỉ 35,470 35,500
Nguồn: