English Tiếng Việt
  1. Chọn sản phẩm
  2. Thông tin
  3. Tham gia
So sánh các sản phẩm Tiết kiệm tích lũy phù hợp nhu cầu của bạn

Số tiền cần gửi tiết kiệm mỗi kỳ?

VND

Bạn muốn gửi bao nhiêu tháng?

Năm Tháng

Tiết kiệm tích lũy

  1. So sánh và tìm kiếm giải pháp tiết kiệm tốt nhất cho bạn
Ngân hàng Tiền gửi hàng kì thấp nhất
(VND)
Kỳ hạn Lãi suất
(% trên năm)
Số tiền cần gửi
tiết kiệm đạt được (VND)
Tham gia

Ngân hàng ACBTiết Kiệm Tích Lũy An Cư Lập Nghiệp

1.000.000

1 năm

5 %

12.330.285

Tham gia >> Xem thêm

Ngân hàng ACBTiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ - SeASave Term

1.000.000

1 năm

20 %

13.383.150

Tham gia >> Xem thêm

Tiền gửi tiết kiệm tích lũy

Tiền gửi tích lũy là hình thức gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn. Khi tham gia sản phẩm này, bạn được gửi thêm tiền vào tài khoản vào bất kỳ thời điểm nào trong suốt quá trình tham gia sản phẩm và được hưởng lãi suất hấp dẫn phù hợp với các dự định trong tương lai như tích lũy khoản vốn để thực hiện kế hoạch mua sắm tài sản hoặc đầu tư dự án, mua nhà, mua ô tô,...Ngay sau khi tiền được nộp vào tài khoản, bạn được hưởng lãi suất tương ứng với số dư tích lũy và chỉ được rút vốn khi đến hạn.

Với tiết kiệm thông thường, bạn chỉ có thể gửi tiền một lần vào ngân hàng trong một khoảng thời gian nhất định (1, 2, 3, 6, 9,... tháng) để hưởng lãi. Riêng đối với với tiết kiệm tích lũy, bạn có thể tích góp nhiều khoản tiền nhỏ để có được một khoản tiền lớn hơn rất nhiều. Ngoài tiền lãi được hưởng, tiết kiệm tích lũy còn là một sản phẩm giúp bạn thực hiện được các mục tiêu tích lũy một cách hiệu quả. Ngoài ra, nếu so sánh về thủ tục, khi mở tiết kiệm tích lũy bạn có thể nộp tiền nhiều lần mà không phải mở thêm sổ mới như trường hợp tiết kiệm thông thường.

So sánh dịch vụ tiền gửi tiết kiệm tích lũy dựa trên mức lãi suất, lợi ích sản phẩm và lựa chọn kỳ hạn tiền gửi phù hợp để đưa ra quyết định tốt nhất.

 

Vui lòng chia sẻ ý kiến của bạn